uslugi_budowlane

Sobieskiego 5a

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sobieskiego 5a w Zabrzu wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem płyt zawierających azbest.