uslugi_budowlane

Polna 45 i 47

Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Polna 45 i 47 w Świętochłowicach.