renowacje_img

Pokoju 35-35a

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pokoju 35-35a w Zabrzu wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem płyt zawierających azbest